Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Adsorber z ruchomym złożem

Wanderbettadsorber

Adsorbery LUEHR z ruchomym złożem są stosowane do adsorpcji gazowych zanieczyszczeń takich jak:

 • PCDD/PCDF 
 • metale ciężkie np. rtęć
 • związków węglowodorowych
 • gazowych związków nieorganicznych takich jak HCl, SO2, H2S

za pomocą węgla aktywnego / koksu aktywnego lub innych gruboziarnistych sorbentów.

Doskonałą wydajność separacji można zaobserwować nawet przy wysokiej koncentracji zanieczyszczeń na wlocie. Zachowane są bardzo niskie limity emisji.

Zalety adsorberów LUEHR z ruchomym złożem to:

 • prosta technologia instalacji i niskie koszty utrzymania
 • niskie koszty inwestycyjne i obsługi
 • rzetelne przestrzeganie zakładanych resztkowych koncentracji w czystym gazie oraz dobre wykorzystanie substancji adsorcyjnej z racji homogenicznego przepływu gazu nad całym złożem oraz równomierne dozowanie adsorbera na całe złoże.
 • małe spadki ciśnienia zapewnione jednolitym przepływem przez całą powierzchnię złoża.
 • W zależności od aplikacji istnieje możliwość dobrania grubości złoża w przedziale od 500 do 1000 mm
 • wysoka wiarygodność poprzez zastosowanie homogenicznego przepływu na i przez cały materiał złoża.
Wanderbettadsorber
Wanderbettadsorber
Wanderbettadsorber

Rozmiary

 • Przepływy do max. 10.000 Am³/h w jednym urządzeniu.
 • Przepływy od 10.000 Am³/h do ok. 40.000 Am³/h w kilku urządzeniach położonych równolegle.

Kryterium stosowania

 • Zawartość cząstek w strumieniu gazu przed adsorberem < 5 mg/m³. Czasami zachodzi potrzeba zainstalowania filtra workowego LUEHR przed adsorberem aby uniknąć znacznego spadku ciśnienia.
 • Temperatura gazów < 150°C

Obsługa materiału sorbcyjnego

 • Granulat sorbentu wymienia się w chwili przerwania zasilania po nasyceniu materiału. Materiał adsorbcyjny jest częściowo lub całkowicie wyładowywany do leja zsypowego przez klapę obsługiwaną ręcznie. Nowy materiał jest zsypywany z góry z odpowiedniego pojemnika (np. Big Bag) i równomiernie rozprowadzany po całej powierzchni złoża.
 • Częściowe lub całkowite wyładowanie nasyconego materiału oraz zasypywanie nowym adsorbentem może być zautomatyzowane.