Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Analiza chemiczna

Analiza gazów i cząstek jest wykonywana na miejscu bądź w laboratoriach chemicznych w naszej centrali w Stadthagen.

Laboratorium chemiczne
Laboratorium chemiczne
Analiza u klienta
Analiza u klienta

Analiza gazów

Posiadamy aparaturę analityczną do pomiarów ciągłych wielu substancji. Stężenie pozostałych składników wchodzących w skład gazu jest ustalane na podstawie próbek pobranych u Klienta z dalszą oceną w laboratorium lub, jeśli będzie to możliwe, bezpośrednio w miejscu pobrania próbki. Wykonujemy, między innymi, następujące pomiary:

  • skład gazu – biorąc pod uwagę stężenie O2, CO2 oraz wilgotność
  • kwaśnych, surowych gazów takich jak HCl, HF, SO2 
  • tlenku azotu- NOX 
  • węglowodoru
  • rtęci

Pozostałe składniki gazu takie jak metale ciężkie oraz dioksyny/furany są analizowane w laboratoriach zewnętrznych po pobraniu przez nas próbki.

Analiza cząstek

Analiza cząstek może być wykonana u Klienta, jednak w głównej mierze wykonywana jest w naszych laboratoriach chemicznych. Owa analiza obejmuje między innymi:

  • badanie cech mechanicznych cząstki takich jak widoczna gęstość, wielkość ziarna czy zachowanie w czasie przepływu
  • badanie składu chemicznego w celu wyboru odpowiedniego sorbentu (resztkowa zawartość wapnia, resztkowa zawartość węglanu sodu, chlorków, fluorków, siarczanów i siarczynów). Naszym Klientom oferujemy również możliwość wykonania analizy na miejscu.
  • test cechy spalania / test ciepłonośny
  • badanie przy użyciu mikroskopu optycznego

W razie potrzeby, możliwa jest analiza próbek pyłu pod względem składu chemicznego w laboratoriach zewnętrznych.

Kontakt osobisty w naszej centrali:

Dr. Thilo Weißert

Telefon: +49 5721-708-450
E-Mail: dr.t.weissert@luehr-filter.com