Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Badanie i rozwój

Innowacyjne i ciągłe ulepszanie komponentów naszych instalacji oraz rozwój zorientowany na rozwiązania ściśle związane z procesem technologicznym stanowią główny cel naszych działań. W celu osiągnięcia zamierzonego celu grupa doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników działu badań i rozwoju w Stadthagen prowadzi stałe badania i prace rozwojowe przy użyciu urządzeń demonstracyjnych jak również testów na dużych instalacjach.

Demonstrationsanlage

W dziale badań i rozwoju obsługujemy m.in. instalację demonstracyjną do badań w zakresie sorpcji gazu surowego. W razie potrzeby urządzenie działa 24h/dobę i jest obsługiwane automatycznie. Odpowiednie wyniki są w sposób ciągły rejestrowane i zapisywane.

Oprócz podstawowych badań i na podstawie wymagań określonych aplikacji dotyczących suchej temperatury, punktu rosy, stężenia HCl i SO2, określamy z pomocą tej doświadczalnej instalacji, wykonując wielodniowe serie testów, optymalny projekt instalacji, w tym również optymalne oczekiwane dla wymaganego poziomu emisji gazów zużycie addytywu.

Ponadto, urządzenia demonstracyjne różnych rozmiarów są dostępne do użytku u Klienta. Filtry te działają automatycznie, 24h/dobę. Odpowiednie dane pomiarowe są na bieżąco nagrywane i szacowane przy użyciu najnowocześniejszych systemów gromadzenia danych. Tworzenie projektów instalacji na szeroką skalę z zebranych wyników badań, jest możliwe dzięki ogromnemu doświadczeniu praktycznemu jakie posiada LUHR FILTER.

Badania i serie testów przeprowadzanych w celu optymalizacji wyników urządzeń są uwieńczeniem działań w zakresie badań i rozwoju. Oprócz wspomnianych badań optymalizujących koszty operacyjne takie jak zużycie energii czy addytywów, kładziemy nacisk na porównanie wyników badań filców igłowych o różnych parametrach. Możliwe będzie również uzyskanie badań porównawczych pojedynczych worków dotyczących długoterminowej wydajności. Po demontażu testowanych worków, bardziej zaawansowane badania będą prowadzone w naszym laboratorium testowym.

Prace z zakresu badań i rozwoju są wykonywane dla Klientów w odniesieniu do odpowiednich aplikacji i w zakresie podstawowych badań rozwojowych naszej dziedziny.

 

Forschung und Entwicklung
Forschung und Entwicklung

Przykładowa instalacja sorpcji gazu brudnego w Stadthagen.

Kontakt osobisty w naszej centrali:

Dr. Thilo Weißert

Telefon: +49 5721-708-450
E-Mail: dr.t.weissert@luehr-filter.com