Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Chłodnica odparowująca

Verdampfungskuehler

Podczas chłodzenia przez odparowanie, mgiełka wodna jest wtryskiwana do strumienia gazu przy użyciu dysz, co redukuje ciepło gazu podczas procesu odparowywania. Niezawodność pracy chłodnicy opiera się na całkowitym odparowaniu mgiełki wodnej przy niewielkich wahaniach temperatury na wylocie chłodnicy. Główne cechy bezpiecznie zaprojektowanej chłodnicy to:

  • Technologia spryskiwania
  • Jednorodny przepływ gazu przez strefę parowania
  • Technologia sterowania

W większości przypadków do spryskiwania stosuje się dysze dwubiegowe (woda i sprężone powietrze). Alternatywnie można stosować jednobiegowe dysze. W tym przypadku niezbędne są pompy o wyższym ciśnieniu.

W razie konieczności można dodatkowo wtryskiwać środek sorpcyjny (wapno lub wodorotlenek sodu) wraz z wodą i sprężonym powietrzem w celu ochrony chłodnicy przed korozją oraz wyłapania kwaśnych zanieczyszczeń z powietrza. Przy użyciu sorbentu należy pamiętać o dostosowaniu rozmiaru chłodnicy, tak żeby zapewnić odpowiedni czas na odparowanie wtryskiwanej mieszanki.

LUEHR FILTER współpracuje ze znanymi specjalistami w zakresie projektowania i wykonania konstrukcji chłodnicy odparowującej.

Stacja kontroli (wodna lub sprężonego powietrza) dla chłodnicy wyparnej
Stacja kontroli (wodna lub sprężonego powietrza) dla chłodnicy wyparnej
Zamontowane lance zraszające
Zamontowane lance zraszające