Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Filtry typu flat-bag z płaskimi workami

Cechy konstrukcyjne poziomo i pionowo instalowanych płaskich worków, w szczególności w połączeniu z różnymi dostępnymi systemami czyszczącymi pozwalają na:

  • zachowanie wymaganego limitu dla resztkowej zawartości pyłu w gazie czystym 
  • wyjątkowo długi okres żywotności materiału filtracyjnego

przy niskich kosztach eksploatacji i małych wymaganiach powierzchniowych

Filtry typu flat-bag używane są przy przepływach spalin od 1.000 m³/h do ponad 1.000.000 m³/h.

Flat-bag filter
Flat-bag filter

Ogólna struktura

Elementy filtra instalowane poziomo

tl_files/PL/Folie01.png

Obudowa filtra podzielona jest perforowaną płytą na komorę gazu brudnego i komorę gazu czystego. Elementy filtra, z których każdy składa się z worka i kosza wsporczego, są precyzyjnie zamocowane na obudowie. Elementy filtra są zamocowane w otworach perforowanej płyty, zabezpieczone bez użycia śrub, stanowiąc doskonałe uszczelnienie przeciw wydobywaniu się pyłu. Strumień brudnego gazu jest przepuszczany przez materiał filtracyjny z zewnątrz do wewnątrz, co pozostawia cząsteczki pyłu na zewnątrz.

Dalsze informacje

Elementy filtra instalowane pionowo

tl_files/PL/Folie02.png

Obudowa filtra podzielona jest perforowaną płytą na komorę gazu brudnego i komorę gazu czystego. Elementy filtra z płaskimi workami, z których każdy składa się z worka i kosza wsporczego, są montowane po stronie komory czystego gazu. Elementy filtra z płaskimi workami są doskonale dopasowane do obudowy filtra, zabezpieczone bez użycia śrub, stanowiąc doskonałe uszczelnienie przeciw wydobywaniu się pyłu. Strumień brudnego gazu jest przepuszczany przez materiał filtracyjny z zewnątrz do wewnątrz, co pozostawia cząsteczki pyłu na zewnątrz.

Tylko niektóre zalety filtra z elementami montowanymi poziomo można wykorzystać w filtrach z elementami montowanymi pionowo.

Dalsze informacje

Systemy czyszczące

Czyszczenie sprężonym powietrzem – czyszczenie on line

tl_files/PL/Folie03.png

Komora gazu czystego jest wyposażona w poziomo usytuowane, łatwe do wymiany iniektory sprężonego powietrza zainstalowane z przodu każdego rzędu worków. Sprężone powietrze oraz zawracany czysty gaz są wtryskiwane kolejno do dwóch przylegających do siebie rzędów worków poprzez iniektory zaprojektowane zgodnie z zasadami aerodynamiki. Rzędy worków są czyszczone parami przez strumień powietrza wtryskiwany do nich przeciwnie do kierunku filtracji, co pozwala na oczyszczenie materiału filtra z nagromadzonej warstwy pyłu.

Dalsze informacje

Komorowe czyszczenie sprężonym powietrzem – czyszczenie off line

tl_files/PL/Folie04.png

Podstawowa idea powyższego systemu czyszczącego jest przedstawiona za pomocą ilustracji, pokazana na przykładzie filtrów z poziomo instalowanymi płaskimi workami.

Komora gazu czystego jest podzielona na kilka mniejszych sekcji. Każda z nich jest połączona z kanałem zbiorczym gazu czystego i może być wyizolowana. Na początku procesu czyszczenia w jednej sekcji komory zamykana jest odpowiednia zasuwa po stronie gazu czystego. Worki są czyszczone sprężonym powietrzem a proces filtracji jest chwilowo wstrzymany.

Na prośbę Klienta, komora gazu brudnego w całym filtrze może być również podzielona na sekcje co pozwala odizolować jedną komorę do inspekcji lub czyszczenia gdy pozostałe są dostępne dla filtracji. Rozwiązanie to jest również możliwe w przypadku zastosowania czyszczenia sprężonym powietrzem on line.

Dalsze informacje

 
Jezdna dysza sprężonego powietrza – czyszczenie off line

tl_files/PL/Folie05.png

Czyszczenie rzędów worków odbywa się kolejno krok po kroku przy użyciu urządzenia czyszczącego przemieszczającego się w komorze gazu czystego i zaopatrzonego w zbiornik sprężonego powietrza i rury wtryskujące. Urządzenie czyszczące pokrywa trzy pionowe rzędy worków, z których środkowy jest czyszczony krótkim, trwającym około 0,5 sekundy ‘uderzeniem’ sprężonego powietrza i gazu czystego jako gazu wtórnego. Uszczelka wargowa umieszczona wzdłuż dyszy jest wystarczającym uszczelnieniem.

Dalsze informacje

Jezdna dysza średniego ciśnienia - czyszczenie off line

tl_files/PL/Folie06.png

Czyszczenie rzędów worków odbywa się kolejno krok po kroku przy użyciu urządzenia czyszczącego jeżdżącego w komorze gazu czystego. Czyszczące powietrze jest wprowadzane do jednego pionowego rzędu worków przy użyciu średnio-ciśnieniowego wentylatora. Pozostałe dwa rzędy przylegające do czyszczonego nie są obciążane zapylonym powietrzem podczas procesu czyszczenia. Uszczelka wargowa umieszczona wzdłuż dyszy jest wystarczającym uszczelnieniem.

Taki rodzaj czyszczenia nie wymaga sprężonego powietrza.

Dalsze informacje

Zalety filtrów z workami typu Flat- bag

Zalety filtrów z workami typu Flat- bag

tl_files/Liefer_Leistungsspektrum/Rohgaszustroemung.png

Filtry z wykorzystaniem płaskich worków flat- bag, są zaprojektowane tak, aby osiągać niską resztkową zawartość pyłu w gazie czystym oraz utrzymać długą żywotność materiału filtracyjnego. W porównaniu do bardziej tradycyjnych worków okrągłych usytuowanych w osi pionowej, żywotność flat bagów jest stosunkowo dłuższa ze względu na niskie obciążenie materiału filtracyjnego. Odpowiednie aspekty zostały przedstawione poniżej:

Konstrukcja wsporcza

Kosze wsporcze posiadają niewielką siatkę (około 25 x 25 mm), osiągając przez to równomierne rozłożenie różnicy ciśnień działających na worki filtracyjne. Im mniejsza siatka tym mniejsze obciążenie materiału przy poszczególnych złączeniach.

Długość elementów filtra flat- bag:

Długość elementów filtra jest ograniczona do 2,5 m przy instalacji poziomej oraz do 3,0 m przy instalacji pionowej. W porównaniu z innymi konstrukcjami, ograniczenia długości wymagają instalacji większej ilości elementów dla takiej samej powierzchni filtra. Ma to jednak swoje zalety:

  • Lepsze rozprowadzenie energii podczas procesu czyszczenia na całkowitą powierzchnie filtra
  • Pokrycie filtra może być transportowane na miejsce instalacji z elementami już zmontowanymi
  • Poszczególne element filtra są proste w obsłudze
  • Kosze wsporcze nie są w żaden sposób dzielone

System czyszczący

Poniżej przedstawione zostały zalety system czyszczenia off- line w porównaniu do czyszczenia on line:

  • Mniejsze obciążenie mechaniczne materiału filtracyjnego
  • Niższa resztkowa zawartość pyłu w gazie czystym poprzez brak efektu “trzepanego dywanu”
  • Wyższa efektywność procesu czyszczenia
  • Dłuższe cykle czyszczenia

Korzystnym cenowo rozwiązaniem dla filtrów z workami typu flat- bag jest system czyszczenia off- line (czyszczenie średnioprężnym i sprężonym powietrzem) z mobilnym urządzeniem czyszczącym poruszającym się w komorze gazu czystego. Czerpią korzyść z zalet system czyszczenia typu off line, bez przymusu zaakceptowania mniej korzystnej, skomplikowanej konstrukcji dzielonej systemu typu on line.

Wlot filtra do jego elementów

Ważnym warunkiem dla uzyskania długich cykli czyszczenia oraz małego obciążenia materiału filtracyjnego, jest niczym nie zakłócane opadanie oddzielonych cząstek w obudowie filtra. Przy użyciu filtra jednokomorowego, zalecane jest zastosowanie wlotu gazu brudnego z góry. Wlot gazu brudnego z dołu lub ukośnie z dołu powoduje, że zbitka cząstek odseparowana z materiału filtracyjnego może jedynie opaść jeśli prędkość opadania jest wyższa niż wlot gazu w przepływie przeciwprądowym. Z racji tego, że prędkość opadania zbitki cząstek 200 µm wynosi tylko 1m/s, oczywistym jest, że filtry jednokomorowe powinny być wyposażone we wlot gazu brudnego z góry. Pozwoli to na uniknięcie gromadzenia się nawet najmniejszych cząstek. Zaleta takiego rozwiązania sprawdza się tylko w przypadku zastosowania filtrów z workami typu flat bag, gdzie element montowane są poziomo.