Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Laboratorium testowania worków typu flat- bag

Sprawność urządzenia zależy w głównej mierze od dobrych warunków dla instalowanych worków z naciskiem na:

 • szybkość przepływu gazu dla zapewnienia całkowitego wyłapania cząstek pyłu oraz związków gazowych na wylocie z filtra
 • resztkową zawartość pyłu w gazie czystym w celu obserwacji wymaganych, dopuszczalnych wartości emisji w trybie ciągłym

Dlatego właśnie, znajomość aktualnych warunków, w szczególności pozostałego czasu życia worka jest niezwykle ważna dla każdego operatora instalacji. W związku z powyższym, w naszych laboratoriach oferujemy Klientom kontrole instalowanych w urządzeniach filtracyjnych worków.

Kontrola instalowanych worków wygląda następująco:

 • oględziny dostarczonych worków typu flat- bag
 • ustalenie danych geometrycznych
 • ważenie ilości cząstek
 • kontrola jakości regeneracji filtra dotycząca współczynnika powietrze/materiał

  • stan w momencie dostawy
  • czyszczenie symulujące proces w rzeczywistej instalacji
  • specjalne czyszczenie sprężonym powietrzem
  • ręczne czyszczenie lancy
  • czyszczenie szczotek

 • resztkowa odporność na zerwanie prezentowana w postaci wykresu wymuszanej siły przyłożonej
 • mikroskopowe badanie materiału i pyłu z filtra, łącznie z mikroskopowym mierzeniem pojedynczych ziaren
 • w razie potrzeby, badanie powłoki pyłu i materiału filtra przy wzięciu pod uwagę istotnych parametrów np.: współczynnik pH, zasadowość, związki ropopochodne i inne.

Wyniki badań zostaną dostarczone w szczegółowym raporcie. Dany raport zawiera również informacje na temat oczekiwanego czasu „żywotności” i, jeśli to konieczne, zawiera propozycje sposobów optymalizacji. W przypadku gdy zalecany będzie nowy osprzęt do urządzeń filtracyjnych, przygotujemy ofertę nowych, zamiennych worków, biorąc przy tym pod uwagę wyniki wykonanych testów. Wieloletnie, praktyczne doświadczenie pozwoli nam jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom Klienta.

Dostarczony i zamontowany przez LUHR FILTER nowy sprzęt będzie oczywiście opatrzony odpowiednią gwarancją serwisową.

Flat-bag testing laboratory
Flat-bag testing laboratory

Kontakt osobisty w naszej centrali:

Christian Hübner

Telefon: +49 5721-708-135
tel. kom.: +49 172 518 81 92 
E-Mail: c.huebner@luehr-filter.com