Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Witamy na stronie internetowej
LUEHR FILTER GmbH

Chłodnica o płaskich rurach

Jeżeli jest to konieczne, chłodnice z płaskimi rurami są instalowane przed filtrami workowymi. Zmniejsza to temperaturę gazów do poziomu dopuszczalnego dla zastosowanego materiału filtracyjnego lub dla zapewnienia optymalnej temperatury dla całego procesu. W trakcie procesu ulepszania szczególną wagę przywiązywano do zapewnienia niezawodnej, ciągłej pracy urządzenia oraz zachowanie sprawnego chłodzenia nawet w przypadku dużego obciążenia gazów pyłem czy silnie lepkich cząsteczek. Dzięki temu ręczne czyszczenie wymienników ciepła podczas prac utrzymaniowych okazało się całkowicie zbędne.

Flat-tube heat exchanger
Flat-tube heat exchanger

W razie potrzeby podejmujemy dodatkowe kroki w celu bezproblemowej eksploatacji chłodnicy jak również zapewnienia długiego okresu żywotności rur chłodzących:

  • unikanie spadku temperatury poniżej punktu rosy poprzez użycie wstępnie ogrzanego powietrza do chłodzenia (recyrkulacja powietrza)
  • unikanie spadku temperatury poniżej punktu rosy kwasu poprzez wprowadzenie dodatkowego sorbentu w strumień gazu brudnego przed wlotem do wymiennika ciepła

Jeżeli takie są wymagania Klienta, jesteśmy w stanie zaoferować systemy rekuperacji (odzysku) ciepła, np. za pomocą ogrzewania wody.

Konstrukcja
Flachrohr Waermetauscher Konstruktion

Chłodzenie polega na pośredniej wymianie ciepła pomiędzy zasysanym powietrzem, które chcemy schłodzić i powietrzem otoczenia w chłodnicy. Gaz, który chcemy schłodzić, przepływa po zewnętrznej stronie poziomo położonych rur chłodzących, z góry na dół bądź odwrotnie. Aby nie przekroczyć punktu rosy wody i/lub kwasu, stosujemy recyrkulację chłodzącego powietrza i jeżeli to konieczne wstrzykujemy sorbent do gazu brudnego. W ten sposób zapobiegamy korozji oraz zbrylaniu się pyłu. Jeśli pył w gazie brudnym ma tendencję do sklejania się, chłodnica wyposażana jest w urządzenie czyszczące działające automatycznie. Łańcuchy powoli posuwają się tam i z powrotem pomiędzy rurami chłodzącymi co przeciwdziała nawarstwianiu się pyłu na rurach.

Rodzaje